manasi derin ibretlik sözler...

    

Ne kimse senden incinsin, ne sen bir kimseden incin.


- Mü’min, halktan gelen sıkıntılara katlanır. Fakat hiçbir kişi ondan
sıkıntı görmez.


- Yardım et ki yardım göresin.


- Sana söylenmesine razı olduğun sözü başkalarına söyle ve gücün yettiği
kadar kusurları affedip ayıpları ört.


- Koğuculuktan ve laf taşımaktan sakın. Çünkü onlar kişiyi halktan ve
Halık’tan uzaklaştırır.


- En yararlı hazine kalplerdeki sevgidir. Yumuşaklık ve tevazu, arzulanan ve
sevilen iki güzel haslettir.


- Güzel huy insana en değerli arkadaştır.


- İhtilaf ayrılığa, israf yoksulluğu sebeptir.


- Başkasının ayıbını arayanın kendi ayıbı meydana çıkar.


- Halka yardımda bulunan Hak’tan yardım görür.


- İnsan bir şehir gibidir. Bu şehrin dört kapısı vardır: Göz, kulak, dil,
el. İyi kötü her şey bu kapılardan geçer. Bazı şeyler gözden girer elden
çıkar. Kimi kulaktan girer dilden çıkar. Zira gözün gördüğünü el işler,
kulak işitir, dil söyler.


- İlim için yürümek ayakların hayrıdır. İlim seni dünya ve ahiret,
belalardan saklar.


- Küçüklükte edep öğren, büyüyünce fayda görürsün.


- Bir söz söylemek istersen önce düşün. Doğru mudur? Doğru ise söyle,
değilse söyleme. Çünkü söz bir kere ağızdan çıktı mı geri dönmez, artık ona
sahip olamazsın. Sonradan pişmanlık da duysan fayda vermez.


- Yaşlı kişide hırs, akıllı kişide utanmazlık, mal sahibinde cimrilik,
düşünürde çekememezlik ne kötüdür!


- Bir düşünüre sormuşlar: “Dar zamanda kim dostsuz kalır?” Şöyle cevap
vermiş: “İnsanlarla ilişkilerde yüzü ekşi ve asık olan, sert sözlerle
gönülleri inciten kişi!”


- Kendini beğenmek aklın afetidir, kendi ayıbını bilmeyen en kötü kişidir.


- Bir kimsenin sözü doğru ise bilgisi de yararlı olur.


- Cahil ile bal yemektense alim ile taş taşımak daha iyidir.


- Başarmak için iyi niyetli, bilgili ve sabırlı olmak; kendi kusurlarını
düzeltmek, her şeyi etraflıca düşünmek ve halkla iyi geçinmek şarttır.


- İnsanoğlunun en güzel sermayesi sahip olduğu edep ve terbiyesidir.


- Bilginlerin, faziletli kişilerin, düşünürlerin ve gerçeği gören saygı
değer kişilerin sohbetine yönelmek; kötülerden, bilgisizlerden ve
ahlaksızlardan kaçınmak gerekir.


- Gönül aynasını kötü ahlaktan temizleyen, ruhunu güzel niteliklerle
süsleyen kişi mutluluğa kavuşmuş olur. İnsan, olgunlaşması için; bilgi,
yumuşaklık, utanma, cömertlik, takva, cesaret, adalet, sabır, doğruluk gibi
güzel hasletlere sahip olmalıdır.


- Devamlı iyi işler yapmak, iyi yolda sabırla yürümek ruh sağlığının
esasıdır. Sürekli eksersizlerle bedenin sağlığına zararlı olan artık kilo ve
yağları eritmek ve sıhhati korumak nasıl mümkün oluyorsa, ruha musallat olan
zararları da manevi eksersizlerle yani iyiliklerle gidermek ve önlemek
mümkündür..

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !